Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Faaliyetleri ve Aldığı Tedbirler

27.04.2021

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma uygulanmasına karar verilmiştir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmiştir.

 Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

 1. Sokağa Çıkma Kısıtlaması

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

 

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

 

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecektir.

 

1.4- Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

 

1.5- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

 

1.6- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.

 

1.7- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

 

1.8- Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

 

 1. Şehirler Arası Seyahat Kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

 

2.1- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

 

2.2- Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

 

2.3- Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

 

2.4- Tam kapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarımızca yeterli sayıda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.

 

2.5- Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.

Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.

 

2.6- Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.

 

 1. Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.

 

Bu dönemde;

 

Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacaktır.

 

 1. İller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tarım işçileri, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde salgınla mücadele koşullarına uygun hareket edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda valilikler tarafından gerekli tedbirler eş zamanlı olarak alınacak, bu bağlamda mevsimlik tarım işçilerinin iller arası hareketliliği ile konaklayacakları alanlarda alınacak tedbirler ve iller arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri konusunda Bakanlığımızca yeni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde belirlenen esaslara göre hareket edilecektir.

 

 1. Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır.

 

 1. Sokağa çıkma süresi boyunca sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon tesis edilerek sokak hayvanlarının beslenmeleri için gerekli tedbirler alınacak, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacaktır.

 

14.04.2021

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen 14 Nisan 2021 tarihli genelge ile ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanma kararı alındığı belirtildi ve alınan tedbirler şu şekilde sıralandı;

 1. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
 2. Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.
 3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
 4. 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.
 5. Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.
 • Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
 • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
 • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
 • Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.
 1. 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecek.
 2. Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek.
 3. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında;
 • Oturma kapasitesi %50 ile sınırlandırılacak,
 • Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek,
 • Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.
 • Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecek.
 1. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.
 2. Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.
 3. Çeşitli işyerleri tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü yapılan indirim uygulamaları yoğunluk oluşmasına neden olabilmekte. Bu sebeple işyerleri tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının yerine yoğunluğun önüne geçilebilmesi için en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla indirim uygulamaları yapılacak.
 4. Cumhurbaşkanlığı’nın 2021/8 sayılı Genelgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilecek. İdari izin kapsamındaki personele (hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, 60 yaş üzerindeki personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması sağlanacak.
 5. Daha önce illere gönderilen genelge ile tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan 15 Nisan 2021 tarihine kadar ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibrazı zorunluluğu 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam ettirilecek.

17.11.2020

Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiye kararları sonrası yeni somut tedbirleri açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00’den geçerli olacak şekilde uygulanacak.

 • Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
 • Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.
 • 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
 • Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
 • Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
 • Okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
 • Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.
 • Kamu ve özel sektördeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesine hassasiyet gösterilecek.
 • Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

11.11.2020

 • Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımının istikrarlı hale gelmesi amacı ile kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır.

11.11.2020

 • Koronavirüs tedbirleri kapsamında virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10:00 – 16:00 saatleri haricinde sokağa çıkması ülke genelinde kısıtlanmıştır.

04.11.2020

 • Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelindeki restoranlar (paket servis hariç), kafeler, berberler, oyun salonları, spor salonları, halı sahalar, tiyatro, konser ve sinema alanlarının 22:00 itibariyle kapatılmasına karar verilmiştir.

27.10.2020

 • COVID-19 salgını sebebiyle sağlık çalışanlarının istifa talepleri ve yıllık izinleri durdurulmuştur.

23.10.2020

 • İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs salgını ek tedbirleri konulu genelgesi kapsamında maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimleri gerçekleşti.

22.10.2020

 • Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde, ülke genelinde koronavirüs görülme sıklığının belirlenmesine yönelik tarama çalışması başlatıldı.

21.10.2020

 • İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Ankara’da önceki gün başlayan ve 7 gün sürecek denetimlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı.

20.10.2020

 • İçişleri Bakanlığı, COVID-19 salgını nedeniyle bugün itibarıyla 19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulandığını, buralarda toplam 20 bin 232 kişinin yaşadığını bildirdi.

19.10.2020

 • İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Koronavirüs salgını konulu ek genelge gönderildi.

19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler yapılacak.

7 günde boyunca yapılacak denetimler şu şekilde planlanacak:

19 Ekim Pazartesi Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları

20 Ekim Salı Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler

21 Ekim Çarşamba Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri,

22 Ekim Perşembe Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler,

23 Ekim Cuma AVM’ler, Cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri,

24 Ekim Cumartesi Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.)

25 Ekim Pazar Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar

Denetimler, etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak. Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak.

12.10.2020

 • Millî Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrenciler yüz yüze eğitime başlamıştır.

08.10.2020

 • 27’nci Dönem 4’üncü Yasama Yılına başlayan TBMM’de yeni koronavirüs tedbirleri alınmıştır. Buna göre genel kurulun, koronavirüs önlemleri kapsamında haftada 3 gün yerine 2 gün çalışması görüşülmüştür.

07.10.2020

 • YÖK, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren bir kılavuz yayınlamıştır.

YÖK’ün halen aktif eğitimde olan 207 üniversite yönetimiyle yetki paylaşımında bulunduğu ve yüz yüze eğitim kararının üniversitelerin inisiyatifine bırakıldığı belirtilmiştir.  Amfilerde 4 metrekareye 1 kişi olması gibi tavsiyelerin de yer aldığı kılavuzun bütün üniversitelere gönderildiği de bildirilmiştir.

02.10.2020

 • Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık’a kadar ertelenmiştir.

30.09.2020

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağı uzatılmıştır.

Şehir içi ulaşımda ve konaklama yerlerinde vatandaşların HES kodu göstermeleri zorunlu hale getirilmiştir. Uygun kentlerde toplu taşıma kartları HES kodları ile eşleştirilecektir.

21.09.2020

 • Türkiye’de 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim ilk olarak okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak başlatılmıştır.

12.09.2020

 • Şehirlerarası yolculuklarda bilet alınma aşamasında HES kodu gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

09.09.2020

 • Minibüs – midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme yapılmayan otobüsler gibi şehir içi toplu ulaşım araçları ayakta yolcu alamayacaktır.

09.09.2020

 • Restoran, otel, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi gibi her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecektir.

09.09.2020

 • Türkiye genelinde (meskenler hariç) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar gibi) istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir.

02.09.2020

 • 81 ilde sünnet düğünü, kına, nişan vb. aktiviteler yasaklanmış, düğün ve nikahlar 1 saat ile kısıtlanmıştır.  Törenlere gelin ve damadın 1.derece yakını olmaması durumunda 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük olan vatandaşların katılımına izin verilmemektedir. Paket su hariç her türlü ikram yasaklanmıştır.

31.08.2020

 • Ankara Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar ile Ankara İl sınırları dahilinde uygulanacak “kamu kurumlarında esnek mesai” esaslarını belirlemiştir. Buna göre hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecektir.

25.08.2020

 • Ankara’nın da içinde olduğu vaka sayısında artış olan 14 şehirde sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. aktiviteler yasaklanmış, düğün ve nikah törenlerine de sadece 1 saat süreyle izin verileceği duyurulmuştur. Törenlere gelin ve damadın 1.derece yakını olmaması durumunda 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük olan vatandaşların katılımına izin verilmemektedir.

Kamu kurumlarında öğle yemekleri ve paket su dışındaki tüm yiyecek ve içecek ikramları kaldırılmıştır.

12.08.2020

 • Halı sahaların açılacağı ve denetimlerinin zabıta ekipleri tarafından yapılacağı duyurulmuştur.

07.08.2020

 • Taziye etkinliklerinin hiçbir alanda yapılmaması yönünde karar alınmıştır.

04.08.2020

 • Düğün, nişan ve sünnet törenlerinde maske takılması, dezenfeksiyon ve sosyal mesafe kurallarının denetlenmesi için ekipler oluşturulduğu ve kurallara uymayanlara idari para cezaları kesileceği belirtilmiştir.

22.07.2020

 • Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kamuya açık mekânlara getirilen çalışma saati sınırı kaldırılmıştır.

21.07.2020

 • Daha önce saat 22:00’a kadar hizmet verebileceği belirtilen lokanta/ restoran/ kafe/ kıraathane vb. işletmelerin 24:00’a kadar hizmet verebileceğine karar verilmiştir. Ayrıca, marketler, pazar/ satış yerleri, berber, güzellik salonu/ merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtilmiştir.

04.07.2020

 • İçişleri Bakanlığı tarafından lunapark ve tematik parkların gerekli maske ve sosyal mesafe önlemleri alarak açılabileceği belirtilmiştir. Her hafta denetleneceği ve her tesisin Covid-19 sorumlusu ataması istenmiştir.

28.06.2020, Pazar

 • 28 Haziran 2020 Pazar günü YKS nedeniyle 09.30-18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.

27.06.2020, Cumartesi

 • LGS nedeniyle bugün 09.00-15.00 saatlerinde istisnanlar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.

26.06.2020, Cuma

 • İçişleri Bakanlığı genelgesine göre internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Covid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz’da faaliyetlerine başlayabilecektir.

24.06.2020, Çarşamba

 • Maske ve mesafe kurallarına uyularak bugünden itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği bildirildi.
 • İçişleri Bakanlığınca “Düğün Törenlerine Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge gönderildi.

21.06.2020, Pazar

 • İçişleri Bakanlığı, maske takma zorunluluğuna uymayanların, 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla bu kuralı ihlal edenlere 900 lira para cezası kesilmesine ilişkin valiliklere talimat verdi.

18.06.2020, Perşembe

 • İçişler Bakanlığı, LGS’nin yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağını duyurdu.
 • YKS’nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

17.06.2020, Çarşamba

 • Ankara, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere toplamda 45 ilde açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekânlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

16.06.2020, Salı

 • Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa’da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

13.06.2020,  Cumartesi

 • Nikâh salonlarının 15 Haziran tarihinden itibaren açılacağından, İçişleri Bakanlığınca “Nikâh Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler” belirlendi.

09.06.2020, Salı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından alınan yeni kararlar duyurulmuştur;

  • 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.
  • 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.
  • Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.
  • Nikâh salonları 15 Haziran’dan, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.
  • Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00’den 24.00’e uzatılmıştır.

07.06.2020, Pazar

 • TİKA (Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) COVID-19 ile mücadelede Bangladeş’i desteklemek için 1.000 adet N95 maske, 1.000 adet KKD kıyafeti, 2 adet ventilatör ve 5.000 adet tıbbi maske sağlamıştır.

06.06.2020, Cumartesi

 • Sağlık Bakanlığı, toplam vakaların yüzde 80’inin iyileştiğini ve son 24 saat içinde 1922 kişinin daha iyileştiğini belirtmiştir.

03.06.2020, Çarşamba

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı, 97 ülkeden gelen 77 binden fazla vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını duyurmuştur.

01.06.2020, Pazartesi

 • İç hat seferleri, virüs kısıtlamalarından sonra normalleşme sürecinin bir parçası olarak, İstanbul Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon illerine ilk seferlerle başlamıştır.
 • Şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu sınırlandırması kaldırılmıştır.

31.05.2020, Pazar

 • 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 31 Mayıs saat 24.00’te sona ermiştir.
 • Cumhurbaşkanı tarafından, yeni koronavirüs pandemisine karşı İstanbul’da Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılmıştır.

29.05.2020, Cuma

 • Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 29 Mayıs cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başlamıştır.

28.05.2020, Perşembe

 • Covid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yeniden başlamıştır.
 • Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından alınan yeni kararlar duyurulmuştur.
 • Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır.
 • Kamu personeli çalışanları, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaktır.
 • 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecektir.
 • 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indirilmiştir.
 • 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.
 • 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacaktır.
 • Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu cumartesi ve pazar günü de 15 ilde devam edecektir.
 • Plajlar, milli parklar ve bahçeler, sürücü kursları, kütüphane ve gençlik merkezleri belirlenen kurallar dâhilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecektir.

27.05.2020, Çarşamba

 • Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı’nda uygulanan 81 ilde, 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona ermiştir.

24.05.2020, Pazar

 • 65 yaş ve üstü vatandaşların, 14.00-20.00 saatleri arasında maske ve eldiven kullanarak dışarı çıkmalarına 3. kez izin verilmiştir.

23.05.2020, Cumartesi

 • 28 Mayıs tarihinden itibaren sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyularak yüksek hızlı tren seferlerinin yeniden başlayacağı duyuruldu.

22.05.2020, Cuma

 • Sağlık Bakanlığı, yüksek test sayısına rağmen vaka sayısının 1000’in altına düştüğünü ifade etti.

21.05.2020, Perşembe

 • Diyanet İşleri Başkanlığı, Covid-19 salgını sebebiyle camilerde bayram namazı kılınamayacağını açıklandı.

20.05.2020, Çarşamba

 • Zorunlu 14 günlük karantina süresini tamamlayan vatandaş sayısı 67.500’e ulaştı.
 • İçişleri Bakanlığı, 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren, 65 yaş ve üstü vatandaşlara en az bir ay boyunca geri dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verdi.

18.05.2020, Pazartesi

 • Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-26 Mayıs tarihleri arasında, 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.
 • 15 il için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatıldı.
 • 24 Mayıs Pazar günü, saat 14.00 – 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına izin verileceği açıklandı.
 • 29 Mayıs Cuma günü, Cuma namazıyla birlikte camilerin ibadete açılacağı Diyanet İşleri tarafından duyuruldu.
 • Yeni eğitim-öğretim yılına Eylül ayında başlanacağı açıklandı.

16.05.2020, Cumartesi

 • Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

15.05.2020, Cuma

 • Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 106 bin 133’e ulaştığını belirtti.
 • Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar 114 ülkeden 70 bine yakın Türk vatandaşının ülkeye getirilerek, 14 günlük karantinaya alındığını açıkladı.

13.05.2020, Çarşamba

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı, 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaşın misafir edildiğini, 62 bin 593 vatandaşın ise 14 günlük karantina süresini tamamlayıp evlerine gönderildiğini açıkladı.
 • Sağlık Bakanlığı, iyileşen hasta sayısının toplam hasta sayısının %70’ine ulaştığını belirtti.

12.05.2020, Salı

 • Cumhurbaşkanlığı, 16-17-18 ve 19 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacağını açıkladı.
 • 65 yaş ve üstü vatandaşların, 17 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri ifade edildi.
 • 20 yaş altındakiler ise 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup hâlinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.
 • Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırması sona erdirilmiştir.

11.05.2020, Pazartesi

 • Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00’da sona erdirildi.
 • Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün yeniden hizmete açıldı.

10.05.2020, Pazar

 • Uzun zamandır sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma saat uygulamasına bir esneklik getirilerek ve 4 saatlik sokağa çıkma izni verildi.

09.05.2020, Cumartesi

 • Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başlatıldı.

07.05.2020, Perşembe

 • İçişleri Bakanlığı, 81 ile “Pazar Yerleri” genelgesi göndermiştir.
 • Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide ve ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama 11 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.
 • Tezgâhlar arasında en az 3 metre mesafe olması gerektiği belirtildi.
 • Pazarcı esnafının maske kullanması zorunlu hale getirildi.

06.05.2020, Çarşamba

 • Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin yeni koronavirüs ile mücadelesinin ilk aşamasını tamamladığını söyledi.
 • 81 ilde, 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların, geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı açıklandı.
 • 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde, 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verildi.
 • Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verildi.
 • Genelgeye göre, “Anneler Günü” dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecektir.
 • Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00’e kadar açık olacaktır.
 • Berber, güzellik salonu/ merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, Koronavirüs salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla, 11.05.2020 tarihinde faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alınmıştır.
  • Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunulması gerektiği açıklandı.
  • Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.
  • İşyerinde çalışanlar sürekli maske kullanacaktır.
  • Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerdir.

05.05.2020, Salı

 • Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında 473 vatandaşımızın koronavirüsünden dolayı hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Ayrıca, 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşın ülkemize getirildiği ifade edildi.

04.05.2020, Pazartesi

 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla “Elif ile Alp” adında bir kitapçık hazırlandığını açıklamıştır. Bu kitapçık ile ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurmalarına katkı sağlanacağı belirtilmektedir.
 • Koronavirüsünün yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma yasağı, Pazar günü gece yarısı itibari ile son bulmuştur.
 • Cumhurbaşkanlığı, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını açıkladı.
 • Şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasının, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 il için bitirildiği açıklanmıştır. Bu illerin, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla olduğu belirtilmiştir.
 • Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs tarihinde faaliyete geçebilecektir.
 • Ayrıca, 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle kademeli olarak dışarı çıkabilme imkânı getirilmiştir. İlk uygulama, bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • 20 yaş altı için ise bu uygulama iki grup halinde, 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecektir.
 • Cumhurbaşkanlığı, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına şu ana kadar yapılan bağışların tutarının 1 milyar 910 milyon lirayı bulduğunu açıklamıştır.

03.05.2020, Pazar

 • İçişleri Bakanlığı, 31 il için getirilen şehir giriş/ çıkış kısıtlaması ve ülke genelinde 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ve 20 yaş altındaki çocukların/ gençlerin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalara (istisnalar hariç) devam edileceğini açıklamıştır. Bu bilgiler ışığında 47 ilde karantina altında tutulan bölgelerle ilgili sayılar ve kararlar aşağıdaki gibidir:
 • 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezra olmak üzere toplam 133 yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulanmaya devam edilmesi,
 • Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerlerindeki toplam nüfusun 121.051 olması,
 • 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırılması,
 • 187 ülkede 244 binden fazla vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsünün başlamasından bu yana çeşitli ülkelerden 60 binden fazla vatandaşın ülkeye getirildiği açıklanmıştır.
 • Sağlık Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Pazar günü 4.892 kişinin iyileştiğini ve toplamda iyileşen vatandaşların sayısının toplamda 63.151 olduğunu açıklamıştır. Ayrıca, 11 Mart’tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayısının mevcut koronavirüs hasta sayısını geçtiği belirtilmiştir.

02.05.2020, Cumartesi

 • Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumlarında uygulanan Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyelerinin 15.05.2020 tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştur.
 • Adalet Bakanlığı tarafından yargılanmalarla ilgili sürelerin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 15.06.2020 tarihine kadar ertelendiği açıklanmıştır. Karar, dava açma, başvuru, şikayet, itiraz ve ihbar gibi sürelerin, hak düşürücü süreler ve bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreleri kapsadığı belirtilmektedir.
 • Hâkim ve Savcılar Kurulu tarafından duruşmaların 15.06.2020 tarihine kadar ertelendiği açıklanmıştır.
 • Somali Yarımadasına koronavirüs salgınıyla mücadele etmesine yardımcı olmak için yeni Türk yapımı vantilatörler de dâhil olmak üzere tıbbi malzeme sevkiyatı gönderildiği açıklanmıştır.
 • Suudi Arabistan’dan tahliye edilen toplam 167 Türk vatandaşı, yeni koronavirüsün yayılmasını önlemek için, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Çorum’daki öğrenci yurtlarına gönderilmiştir.

01.05.2020, Cuma

 • Şimdiye kadar 3.174 vatandaşın hayatını kaybettiği koronavirüsünün yayılmasını engellemek amacıyla, 31 ilde 4 Mayıs 00.00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştır.
 • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yapılması öngörülen kutlamalar da kısıtlanmış ve/veya iptal edilmiştir.

30.04.2020, Perşembe

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başta 65 yaş üstü, engelliler, şehit yakınları ve gaziler ile karantina altında olan, talepte bulunan ve ihtiyacı olanlara telefonla psikolojik destek hizmeti sunulduğu belirtilmiştir.

29.04.2020, Çarşamba

 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitime 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edileceği açıklanmıştır.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı işsizlik ödeneklerinin ödendiği duyurulmuştur.

28.04.2020, Salı

 • Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak illerinde, 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştır.
 • Cumhurbaşkanı, Ramazan Bayramına kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağının devam edeceğini belirtmiştir.

27.04.2020, Pazartesi

 • Milli Eğitim Bakanlığı, meslek lisesi öğretmenlerinin “Ozon Hava Dezenfekte Cihazı” ile bireyin vücut sıcaklığını temas etmeden ölçen “Kızılötesi Termometre Cihazı” ürettiğini açıklamıştır.
 • Türk Hava Yolları tarafından Afrika ve Arap ülkelerinden toplam 1.286, Somali ve Cibuti’den ise 207 Türk vatandaşın, Nevşehir-Kapadokya Havalimanı’na getirildiği ifade edilmiştir.

24.04.2020, Cuma

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yurtlarda karantinaya alınan yaklaşık 33 bin vatandaşın tahliye edildiği açıklamıştır.

22.04.2020, Çarşamba

 • İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan ayı sebebi ile yeni koronavirüs aleyhine alınacak tedbirler hakkında genelge yayınlamıştır. Genelge ile alınan tedbirler aşağıdaki gibidir:
 • İnsanların iftar için toplandığı ve oruçlarını açtığı, kalabalık insan gruplarının bir araya geldiği organizasyonlara ve çadırlara izin verilmemesi
 • İftar ve sahur saatlerinde kalabalık olabilecek sokak ve caddelerin geçici olarak kapatılması.
 • Türbelere yapılan ziyaretlerin kısıtlanması.
 • Kalabalık grupların iftar ve sahur saatlerinde fırında toplanmasını önlemek için iftardan iki saat önce pide ve ekmek üretiminin sona ermesi.
 • İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık süreçlerinin devam etmesi.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı’nın kurulduğu belirtilmiştir. “Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı’ndan bilgi alınabileceği” ifade edilmiştir.

21.04.2020, Salı

 • İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüsün yayılmasını önleme tedbirlerinin bir parçası olarak, 23 Nisan’dan itibaren 31 ilde dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ilan edilmiştir.

20.04.2020, Pazartesi

 • Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Başakşehir’de yeni bir şehir hastanesi kompleksi açıldığı duyurulmuştur.

19.04.2020, Pazar

 • Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsünün yayılmasını takip etmek, vatandaşların daha izole bir hayat yaşamasına yardımcı olmak için, “Hayat Eve Sığar” aplikasyonunu hayata geçirildiği belirtilmiştir. Ücretsiz olarak indirilen “Hayat Ever Sığar Uygulaması” ile bulunulan bölgenin koronavirüsü ile ne kadar risk altında olduğunun tespit edildiği ifade edilmiştir.

18.04.2020, Cumartesi

 • İçişleri Bakanlığı tarafından büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve benzeri) yapılacak tüm giriş/ çıkış yasağının 15 gün daha uzatıldığı açıklamıştır.

16.04.2020, Perşembe

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından salgın nedeniyle kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelliler için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartının geçici olarak 3 ay süreyle kaldırıldığı açıklanmıştır.

14.04.2020, Salı

 • Ticaret Bakanlığı tarafından Koronavirüs (Covid- 19) ile ilgili tedbirleri baz alan genelde yayınlandığı duyurulmuştur. Genelge ile alınan kararlar aşağıdaki gibidir:
  • Hizmetlerin aksatılmaması koşuluyla asgari düzeyde personel ile hizmet verilmesi
  • Eğitim programları ve kültürel, mesleki etkinlikler ve benzeri her türlü faaliyetlerin nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi
  • Yönetim, denetim ve disiplin kurulu gibi organ kurul toplantılarının gerekli tedbirler alınarak yapılması
  • Başta sicil müdürlükleri olmak üzere hizmet binalarına gelen esnaf ve sanatkarların küçük gruplar halinde ve belirli mesafeler korunmak suretiyle meslek kuruluşlarından içeriye alınmaması

13.04.2020, Pazartesi

 • Cumhurbaşkanlığı tarafından 18 – 19 Nisan 2020 (Cumartesi ve Pazar günleri) tarihlerinde sokağa çıkma yasağının devam etmesine karar verildiği ve ek olarak vatandaş ve esnafın yararına alınan tedbirler aşağıda belirtilmiştir:
 • 800 bine yakın vatandaşın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartı borçlarının kamu bankaları tarafından ertelenmesi
 • Halk Bank tarafından esnafın 3 ay içinde vadesi gelecek taksit ödemelerinin ertelenmesi

10.04.2020, Cuma

 • Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumartesi ve Pazar günlerini kapsamak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtilmiştir.

9.04.2020, Perşembe

 • İstanbul Eczacı Odası tarafından Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği yaptığı ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar vermiştir.

8.04.2020, Çarşamba

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid- 19 Tedbirleri ”ne yönelik genelge yayınlanmış, bu genelgeye göre maske ve eldiven atıklarının geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra “evsel atık” olarak belediyelere teslim edileceği belirtilmiştir.

7.04.2020, Salı

 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından barajlarda yeteri kadar su bulunduğu, içme suyunda sıkıntı öngörmedikleri duyurulmuştur.
 • Milli Savunma Bakanlığı tarafından bazı orduevi ve askeri misafirhanelerin Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına açıldığı duyurulmuştur.

6.04.2020, Pazartesi

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOSGEB’in kredi destek programından faydalanan işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran taksitlerinin 3 ay ertelendiği açıklanmıştır.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildiği belirtilmiştir.

5.04.2020, Pazar

 • İçişleri Bakanlığı tarafından 18- 20 yaş arasında olup, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı duyurulmuştur.
 • İçişleri Bakanlığı tarafından salgın nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için valiliklerden; başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin artırılmasına yönelik genelge yayınlanmıştır.

4.04.2020, Cumartesi

 • Dışişleri Bakanlığı,vatandaşların ülkelerine dönüşlerini, tıbbi malzeme tedariki, ülke ekonomileri ve toplumların işlemeye devam etmesi ile krizden etkilenebilecek kırılgan gruplar ve ülkelere yardım edilmesi hususlarında eşgüdüm yapılmasına yönelik kararını açıklamıştır.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, kısa çalışma ödemeleri PTT’lerden ödenmeye başlanacaktır.

3.04.2020, Cuma

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOSGEB’in geri ödemesiz faiz desteği limitinin 10 katına çıkarılmasına ilişkin karar alındığı ifade edilmiştir.
 • Ticaret Bakanlığı tarafından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında para cezası uygulanacağı açıklanmıştır.
 • İçişleri Bakanlığı tarafından şehir giriş/ çıkış tedbirleri ve yaş sınırlamasına yönelik genelge yayınlandığı ve genelgeye göre Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/ çıkışlar ile 01.01.2020 tarihinden sonra doğan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı belirtilmiştir.

2.04.2020, Perşembe

 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı 100 oda 180 kişi kapasiteli misafirhanenin, sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladığını ve ihtiyaç ve talep halinde 81 ildeki misafirhanelerin de sağlık çalışanlarına tahsis edileceğini duyurmuştur.
 • Ankara Valiliği tarafından seyahatlerle ilgili olarak il sınırlarından kara ve hava ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/ çıkışların 03 Nisan 2020 Cuma gününden itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararı duyurmuştur.

1.04.2020, Çarşamba

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkotlarının pasife alınması uygulamasının 1 Temmuz’a kadar durdurulduğu duyurulmuştur.
 • Sağlık Bakanlığı, günlük test kapasitesinin 15 bine ulaştığınıduyurmuştur.

31.03.2020, Salı

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Ecrimisil Bedelinin Yarısı Üzerinde Kiralama Projesi” kapsamında çiftçilerin ödemelerini kolaylaştırmak için kira ödemelerinin ertelendiği açıklanmıştır.
 • Milli Savunma Bakanlığı tarafından evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlara yaşam malzemesi dağıtımına başlandığı belirtilmiştir.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknopark kampüslerinde yer alan kuluçka firmaları, cafe ve restoranlar, yönetici şirketler ve ar-ge ve tasarım alanında çalışan firmaların 2 ay kiralarının ertelendiğini ve ödeme kolaylığı sağlanacağını duyurmuştur.

28.03.2020, Cumartesi

 • Türk Hava Yolları tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşların bir süre düzenlenmeyeceği belirtilmiştir.
 • Adalet Bakanlığı tarafından stajyer avukatların daha önce 30 Mart’a kadar verilen idari izinlerinin 30 Nisan’a kadar uzatıldığı duyurulmuştur.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından huzurevlerinin anlık takibi için “Takip İzleme Birimleri” oluşturduğu belirtilmiştir.
 • Adalet Bakanlığı tarafından cezaevlerinde alınan tedbirlerin iki hafta daha uzatıldığı ifade edilmiştir.

27.03.2020, Cuma

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından BIOSIS isimli uluslararası standartlarda bir firmanın profesyonel solunum cihazlarının yerli üretimini yapılarak Türkiye’deki hastanelerde kullanılmaya başlandığını belirtmiştir.
 • İçişleri Bakanlığı tarafından sosyete pazarı, sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurduğu açıklanmıştır.

26.03.2020, Perşembe

 • Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından 20-21 Haziran’da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS), korona virüsü tedbirleri nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerine ertelendiği ve bu kapsamda üniversitelerin bahar dönemi eğitim öğretim sürecinin sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürülmesine, yüz yüze eğitim yapılmamasına karar verildiği duyurulmuştur.

25.03.2020, Çarşamba

 • İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşını evinde alabilmesi için valiliklere talimat verdiği belirtilmiştir.
 • Cumhurbaşkanlığı tarafından zarar gören esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası’na olan kredi borçlarını erteleme kararı alındığını açıklamıştır.

24.03.2020, Salı

 • Van Valiliği tarafından İran sınırında yer alan Kapıköy Kara Hudut Kapısı’ndan yolcu girişi ve çıkışlarının geçici olarak durdurulduğu açıklanmıştır.
 • Sağlık personeline 1 Mart 2020’den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB) birlik ve karargâhlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilmesi ve takip edilmesi için “Corona virüsüyle mücadele merkezi”kurulduğu belirtilmiştir.
 • İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketlerin sadece saat 09:00-21:00 arasında hizmet verebileceği açıklamıştır.
  • Markete belirlenen sayıda müşteri alımı konusunda da uygulamalara devam edilmekte olduğu ifade edilmiştir. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacağı belirtilmiştir.
 • İçişleri Bakanlığı tarafından il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarının yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıyacağına dair karar alındığı duyurulmuştur.
 • İçişleri Bakanlığı tarafından ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için vali ve kaymakamlardan oluşan “Vefa Sosyal Destek Grubu” nun kurulduğu açıklanmıştır.

23.03.2020, Pazartesi

 • Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile etkin mücadeleyi sağlamak için 32.000 sağlık personelinin karar verildiği belirtilmiştir.
 • Milli Savunma Bakanlığı tarafından eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılacak olan erbaş ve erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulacağız ifade edilmiştir.

22.03.2020, Pazar

 • Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu personelinin uzaktan ya da dönüşümlü çalışabileceği, salgınla mücadele faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak biçimde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği belirtilmiştir.
 • Türk  Hava Yolları (THY) 27 Mart tarihinden itibaren Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı alındığı açıklanmıştır.
 • Adalet Bakanlığı tarafından icra ve iflas takiplerinin geçici süreliğine durdurulduğu ifade edilmiştir.
 • İçişleri Bakanlığı tarafından içkili ve/ veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırması sağlanarak bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur.

20.03.2020, Cuma

 • Ticaret Bakanlığı tarafından market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacağı belirtilmiştir.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından morg ve defin hizmetlerinde gasilhane çalışanlarının eldiven, N95 maske, gözlük/ yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanması kararının alındığı ifade edilmiştir.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 68 ülkeye uçuşların durdurulduğu açıklanmıştır.
 • İçişleri Bakanlığı tarafından berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulduğu belirtilmiştir.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı milli parklar, orman ve bakanlığa bağlı park ve bahçelerde piknik ve mangal yapılmasının yasaklandığı açıklanmıştır.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımdan faydalanan 2 milyon aileye ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ kapsamında 1000’er lira verileceğini ve emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek 1000 lira ikramiyenin nisan ayında verileceği belirtilmiştir.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından uzmanlık eğitimi alan hekimlerin virüsle mücadele için üç ay süreyle görevlendirilebileceğini açıklamıştır.
 • Ticaret Bakanlığı tarafından içkili ve/ veya içkisiz tüm lokanta ve restoranların, pastane ve benzeri işyerlerinin, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde hizmet vermeye başlanacağı belirtilmiştir.
 • Cumhurbaşkanlığı tarafından organizasyonların ertelenmesine yönelik genelge yayınlanarak 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkmasının sınırlandırıldığı belirtilmiştir.

19.03.2020, Perşembe

 • Milli Savunma Bakanlığı tarafından binalarında dezenfekte işlemlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle uygulamakta oldukları açıklanmıştır.
 • Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları alındığını açıklamıştır.

Bakanlığın aldığı yeni önlemler aşağıdaki gibidir:

 • Masalar arası mesafenin 1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılması
 • Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camların günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılması
 • Özellikle ellerle sık dokunulan yüzeylerin, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, düğmeler, telefon ahizeleri, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmesi
 • Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyaların her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanması ve yeniden kullanıma kadar temiz bir ortamda saklanması
 • Restoran çalışanlarının ellerini en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkaması
 • Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılması
 • Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulgusu olan personelin şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmaması
 • Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişilerin, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiğiyle el temizliği yapması

18.03.2020, Çarşamba

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Milli Saraylar’a bağlı tüm müze ve ören yerlerinin kapatıldığı açıklanmıştır.

17.03.2020, Salı

11 maddede Korona Virüse karşı alınan önlemler aşağıdaki gibidir:

 1. Turizm
 • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından, Türkiye’nin Mart ayında rezervasyon kabulleriyle başlayan turizm sezonunun salgın nedeniyle Nisan ayı sonuna ertelendiği ve Turizm İstişare Kurulu’nun, Bakanlıktan eylem planı talebinde bulunduğu açıklanmıştır.
 1. Borsa İstanbul’dan Devre Kesici Karar
 • 13 Mart’tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranının ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldığı ve İlgili sıralarda yüzde 5 devre kesici tetikleme oranının aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edeceği duyurulmuştur.
 • Devre Kesici Uygulaması (Otomatik Seans Durdurma Sistemi) kısaca; Sürekli İşlem Bölümü’nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumuna denilmektedir.
 1. Maske İhracatına İzin Şartı
 • Ticaret Bakanlığı tarafından corona virüs salgını sebebiyle Türkiye’de ihtiyaç duyulabileceği gerekçesiyle koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatı ön iznine bağlandığı ve izni olmayanların bu malları yurt dışına satamayacağı duyurulmuştur.
 1. Benzine Etenol Karıştırılması Yasaklandı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) talepte bulunulduğu ve talebi değerlendiren EPDK’nın, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran’a kadar askıya aldığı duyurulmuştur. Etanol, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılacağı bilinmektedir.

5. Emeklilere Evden Maaş

 • Sosyal Güvenlik Kurumu corona virüs salgınına karşı tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamada tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödeneceği duyuruldu.
 • Corona virüs tedbirleri kapsamında özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Tüm emekliler talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.

6. Bazı İşyerleri Evden Çalışma Sistemine Geçti

 • Corona virüsün kalabalık ortamlarda çok daha hızlı yayılması nedeniyle, şirketler de çalışma sistemlerini değiştirdi. Birçok firma çalışanlarını virüsten korumak için evden çalışma yöntemine geçti.

7. Emeklilere “Bankaya Gitmeyin” Çağrısı

 • Türkiye Bankalar Birliği kaynaklarından alınan bilgilere göre, emekliler, promosyon işlemlerini banka şubelerine gitmek yerine internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezleri, ATM ve SMS kanallarından 7 gün 24 saat esasına göre yapabilecek. Bazı bankalar ATM’lerden para çekme limitini 5.000 TL’ye kadar çıkardı.

8. E-Ticaret Platformlar İşlem Yapma Kararı Aldı

 • E-ticaret platformlarından, bir paket makarnanın fiyatının 15 TL’ye çıkması sonrası çeşitli hukuki işlemlere yönelik girişimler yapılacağı bilgisi geldi.

16.03.2020, Cumartesi

 • Türk Hava Yolları (THY) tarafından Mısır, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 6 ülkeye uçuşların durdurulduğu belirtilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tatil edildiği açıklanmıştır.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edildiği ifade edilmiştir.

13.03.2020, Cuma

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Özel Kreş, Bakanlık tarafından açılış izni verilen Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin, 16 Mart’tan itibaren bir sonraki karara kadar tatil ilan edildiği açıklanmıştır.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’ni (BKDS) avuç içi ve parmak izi temas söz konusu olması nedeniyle geçici süreyle askıya alındığı belirtilmiştir.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından benzinde yüzde 3 oranında etonol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına kalktığı açıklanmıştır. Böylece rafinerilerin biyoetanol talebinin azalacağı ve el dezenfektanları ve kolonyaların üretiminde kullanılan ve çoğunlukla ithal edilen etil alkolün yerli üretiminin artacağı ifade edilmiştir.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştır.
 • Türk Hava Yolları tarafından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’yı kapsayan dokuzlu ülke ile uçuşların durdurulduğu belirtilmiştir.

11.03.2020, Çarşamba

 • Dünya Sağlık Örgütü tarafından Çin’de ortaya çıkan ve pek çok ülkeye yayılan Covid- 19 korona virüsünün “pandemi” olarak ilan edildiği açıklanmıştır.

29.02.2020, Cumartesi

 • Türk Hava Yolları (THY) tarafından İtalya, Güney Kore ve Irak ile uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtilmiştir.

23.02.2020, Pazar

 • Türk Hava Yolları tarafından İran’dan Türkiye’ye yapılan tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu ifade edilmiştir.

16.02.2020, Pazar

 • Sağlık Bakanlığı tarafından ilk tanı kitlerinden birinin Türk bilim insanları tarafından geliştirildiği açıklamıştır.

7.02.2020, Cuma

 • Sağlık Bakanlığı tarafından Wuhan’dan getirilen 61 kişinin ikinci testlerinin negatif çıktığı belirtilmiştir.

3.02.2020, Pazartesi

 • Türk Hava Yolları tarafından 4 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm yolcuların termal kamera kontrolünden geçirileceği açıklanmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Covid-19 hakkında yayımladığı genelgeler

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Faaliyetleri ve Aldığı Tedbirler

Sosyal Medya Haberleri

Languages »
Capitals' Initiative
Logo
Login/Register access is temporary disabled